Domov Galérie História Dokumenty Kontakt
Úvodná strana Foto obce, akcie a iné Niečo z našej minulosti Uznesenia zo zasadnutí OZ, faktúry, zmluvy, objednávky Kontaktné informácie, otváracia doba, kontaktný formulár, ...
Vitajte na novej obecnej stránke obce Andrejová
V krátkosti o obci... PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 19 Apríl 2011 12:43

Obec Andrejová leží v západnej časti Nízkych Beskýd a v doline rovnomennej rieky Andrejovka. Jej poloha je 325 metrov stred obce, 300-670 metrov v chotári.
Je krásna svojím prostredím, čistotou vôd, prekrásnymi lesmi a pastvinami.
Dominuje bukový les.
Podnebie je mierne. Z plodín sa najčastejšie pestuje pšenica, zemiaky a záhradná zelenina. Zo živočíchov sa najviac darí jelenej a srnčej zveri, diviakom, líškam, vyskytuje sa ojedinele aj vlk.

Patrí medzi najstaršie obce Bardejovského okresu.

Dnes obec stelesňuje to najlepšie po čom túži každý občan: príjemné prostredie, harmonická vyrovnanosť bez väčších vnútorných problémov a rozporov. Život občanov je poznamenaný ich usilovnosťou skvalitniť život v rôznych oblastiach hospodárskeho a kultúrneho života.

V roku 1974 bola daná do užívania kultúrno – správna budova. Obec vlastní vodovod, plyn a terajší obecný úrad vynakladá všetko svoje úsilie na výstavbu kanalizácie, čističku odpadových vôd a Domu smútku.

Obchodná sieť je vyhovujúca aj pre návštevníkov obce. Andrejovský chotár s rozsiahlymi lesmi je ideálnym miestom na agroturistiku, zbieranie húb a poľovačku.

Pri štátnej ceste na Šarišské Čierne sa nachádza prameň tzv. „Zimná studňa“, z ktorého návštevníci majú možnosť napiť sa čistej priezračnej vody.
V obci nájdu návštevníci dobráckych ľudí, statočných a pracovitých.

V roku 2005 obec oslávila svoje 650. výročie.

Kultúrny dom s obecným úradom

 
Historicko – kultúrna charakteristika obce PDF Tlačiť E-mail
Sobota, 07 Júl 2007 09:54

Historicko – kultúrna charakteristika obce

1. Škola a učitelia

• Prvá cirkevná škola bola vybudovaná ešte v roku 1600
• V 20. storočí tu učili známi učitelia ako Vasiľ Čisarík, Nikolaj Stavrovský, Mikolaj Kačmár či manželia Fedorovci
• Roku 1986 bola pre nízky počet detí materská škola zrušená
• V súčasnosti v obci nie je základná škola ani materská škola

2. Cirkevný život

• V obci Andrejová pôsobili gréckokatolícki aj pravoslávni farári
• Murovaný kostol v poradí tretí stojí dodnes na kopci zvanom ,, Lipivka´´ a bol postavený v roku 1889
• Od roku 1752 až dodnes sa v dedine vystriedalo 31 gréckokatolíckych farárov, najdlhšie tu bol Anton Košč a súčasným farárom je Stanislav Jalčák
• Na pamiatku za zosnulými ktorých postihla cholera bola postavená drevená kaplnka, ktorú po vojne vystriedala už murovaná. Bola postavená v roku 1923.

3. Rusínska národnosť

• Z 259 nerómskych obyvateľov sa k rusínskemu materskému jazyku hlásilo 119 Andrejovčanov
• Rusíni sú najzápadnejšia vetva východných Slovanov žijúca na severovýchodnom Slovenska, nikdy nemali svoj vlastný štát

4. Zvyky, sviatky a tradície v obci
• Zachovala sa väčšina sviatkov a tradícií majú taký istý priebeh ako v minulosti až na malé nepatrné zmeny

5. Kultúra a šport

• V minulosti bola Andrejová športovo aktívna, hrali sa turnaje v stolnom tenise, futbale, volejbale a šachu
• Súčasný stav v oblasti kultúry a športu je kritický no pracuje sa na obnovení týchto aktivít

6. Andrejovskí Rómovia

• Rómovia tu žili od 18. stor. pri nižnom konci dediny
• Mali postavené 4 drevené chyžky, v ktorých roku 1931 žilo 8 rodín s 31 obyvateľmi
• Dnes bývajú Rómovia v piatich murovaných domoch, kde majú zavedenú elektrinu a plyn

 
Projekt: Otvorenie pútnickeho areálu v Šašovej PDF Tlačiť E-mail
Streda, 02 Júl 2014 13:41
Pri príležitosti záverečného podujatia mikroprojektu pod názvom „Podpora náboženskej a kultúrno-poznávacej cezhraničnej turistiky z najstaršieho pútnickeho miesta Prešovskej archieparchie“.sa v sobotu 17. mája 2014 uskutočnilo slávnostné otvorenie pútnického areálu za účastí duchovných a veriacich zo širokého okolia a hostí z Poľska.  Mikroprojekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Podrobn&eac ute; informácie o tomto mikroprojekte sú zverejnené na stránkehttp://www.saris.eu.sk/sasova/.
 

Kto je online

Máme online 1 hosťa 

Náhodný obrázok z galérie