Obec AndrejováHlavná stránka

Aktuality

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Dokumenty

 

Organizácie

 

Vitajte na oficiálnej stránke obce Andrejová

Obec Andrejová leží v západnej časti Nízkych Beskýd a v doline rovnomennej rieky Andrejovka. Jej poloha je 325 metrov stred obce, 300-670 metrov v chotári. Je krásna svojím prostredím, čistotou vôd, prekrásnymi lesmi a pastvinami. Dominuje bukový les. Podnebie je mierne. Z plodín sa najčastejšie pestuje pšenica, zemiaky a záhradná zelenina. Zo živočíchov sa najviac darí jelenej a srnčej zveri, diviakom, líškam, vyskytuje sa ojedinele aj vlk. Patrí medzi najstaršie obce Bardejovského okresu.

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na
1. Andrejovský majáles

Dňa 2.5.2015 o 19:00 hod. v Kulturnom dome v Andrejovej

Tešíme sa na Vás!

Zábavu Vám spríjemní hudobná skupina FORTUNA.

Vstupné: 15€ (2x večera, víno, nealko, káva, zákusok)

Neformálne oblečenie.

Bližšie informácie na tel. 0915 926 221

Ikona PDFCelá pozvánka tu ... 

Turisticky pochod na Zborovský hrad

Obecný úrad v Andrejovej v spolupráci s Farským úradom pozývajú milovníkov prírody a pohybu na 1.ročník

Turistického pochodu na Zborovský hrad

Pochod

Ktorý sa uskutoční dňa 1.5.2015

Odchod účastníkov je o 10:00 hod. od Obecného úradu.

Na opekanie sú pripravené špeciality a pre deti rôzne hry a súťaže.

Vážený spoluobčania

Na území Bardejovského okresu vzniklo za v roku 2014 109 požiarov s priamou škodou 173 075 EUR. Pri týchto požiaroch bola 1 osoba usmrtená, 1 osoba utrpela zranenie. V porovnaní s tým istým obdobím roka 2013 došlo k zníženiu počtu požiarov o 31 prípadov a k zvýšeniu priamych škôd o 21 305 EUR.

Cely dokument tu...

POZVÁNKA

Výbor Pozemkového spoločnestva urbárskych a spoločenských lesov v Andrejove Vás pozýva na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

dňa 25.4.2015 o 14.00hod. v kultúrnom dome v Andrejovej

Program: 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa/ky
 3. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice.
 4. Kontrola plneniania uznesenia z Valného zhromaždenia zo dňa 22.2.2014
 5. Správa o činnosti PSUaSL za rok 2014.
 6. Správa o finančnom hospodáreni PSUaSL za rok 2014, schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2014 a rozdelenie podielov za rok 2014.
 7. Správa o činnosti dozornej rady PSUaSL za rok 2014.
 8. Plán úloh a rozpočet PSUaSL na rok 2015.
 9. Doplňujúca voľba člena výboru.
 10. Diskusia.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.

V prípade, že sa Valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť, môžete splnomocniť niekoho na zastupovanie priloženého, ktoré nemusí byť úradne overené. Neakceptuje sa kópia splnomocnenia.

 

Ing. Vladimír Jurek - predseda pozemkového spoločenstva

 

 Kontakt

Adresa:

Andrejová č.39
086 37 Šarišské Čierne
Slovensko

Telefón


+421 54 4722053
+421 905 768 621

E-mail

obecandrejova@gmail.com

 

Základné informácie

Samosprávny kraj:

Prešovský

Región:

Horný Šariš

Mikroregión:

Stredná Topľa

Okres:

Bardejov

Počet obyvateľov

????

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00

Utorok 8:00 - 16:00

Streda 8:00 - 16:00

Štvrtok 8:00 - 16:00

Piatok 8:00 - 16:00

 

Počasie