Obec AndrejováHlavná stránka

Mapa stránky

Aktuality

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Dokumenty

 

Organizácie

 

Vitajte na oficiálnej stránke obce Andrejová

Obec Andrejová leží v západnej časti Nízkych Beskýd a v doline rovnomennej rieky Andrejovka. Jej poloha je 325 metrov stred obce, 300-670 metrov v chotári. Je krásna svojím prostredím, čistotou vôd, prekrásnymi lesmi a pastvinami. Dominuje bukový les. Podnebie je mierne. Z plodín sa najčastejšie pestuje pšenica, zemiaky a záhradná zelenina. Zo živočíchov sa najviac darí jelenej a srnčej zveri, diviakom, líškam, vyskytuje sa ojedinele aj vlk. Patrí medzi najstaršie obce Bardejovského okresu.

Vážený občania

Oznamujeme Vám, že dňa
23.01.2021 /sobota/ v čase od 07:00hod. do 22:00 hod.
sa uskutoční celoplošné testovanie obyvateľov na COVID 19 v obci Andrejová a Šarišské Čierne.

Testovanie v obci Andrejová bude prebiehať v odbernom mieste zriadenom na
obecnom úrade, Andrejová č. 39. 

Testovanie občanov
obce Andrejová
bude prebiehať v čase od 07:00 h do 13:30 h. (posledné odbery o 13:00 hod.)
Testovanie občanov
obce Šarišské Čierne
bude prebiehať v čase od 14:30 h. do 21:30 hod. (posledné odbery o 21:00 hod.)

Testovanie v obci Šarišské Čierne bude prebiehať v odbernom mieste zriadenom
na obecnom úrade, Šarišské Čierne č. 81.

V čase od 13:30 hod. do 14:30 hod. – prestávka

Testovaný budú občania s trvalým pobytom v obci Andrejová a Šarišské Čierne!!!!!! 

Občania ktorým nevyhovuje čas testovania v našej obci budú môcť využiť čas testovania v obci Šarišské Čierne a naopak.
Testovanie je dobrovoľné!!!
Pred odberom je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti a v prípade detí kartičkou poistenca.
Testovanie je dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetky osoby od 10 rokov.

Osoby pozitívne testované a osoby v karanténe sa testovania zúčastniť nemajú !!!

Vprípade nejakých otázok nás môžete kontaktovať
na tel. čísle 054/4722053, 0905768 621 

V prípade akýchkoľvek zmien testovania osôb budete informovaný obecným rozhlasom. 

Informatívny časový harmonogram testovaných osôb z rodinných domov v obci Andrejová. 

Čas odberu

Popisné čísla rodinných domov

Poznámka

07:00h do 08:00h

Rod. domy č. 1 až 25

 

08:00h do 09:00h

Rod. domy č. 26 až 50

 

09:00h do 10:00h

Rod. domy č. 51 až 75

 

10:00h do 11:00h

Rod. domy č. 76 až 100

 

11:00h do 12:00h

Rod. domy č. 101 až 118

 

 

Oznam 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, pristupuje
od 1. januára 2021
k znižovaniu dopravných výkonov. 

Nové cestovné poriadky najdete tu...

Africký mor ošípaných (AMO)
u domácich ošípaných a diviakov.

Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

error loading iconOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

 

error loading iconDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

 

Plagát AMO

Klik na obrazok pre zväčšenie

error loading icon

AMO - chov ošipaných - prevencia

 

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

error loading iconUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote
jesenná kampaň 2020

 

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

Logo SODB

Sčítanie obyvateľov domov a bytov

Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov.

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

alebo priamo na webstránke tu...

error loading iconTlačová správa - sčítanie domov a bytov...

 

error loading iconIntegrované a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody ...

 

error loading iconPrínos a význam sčitania

 

Informatívne video o sčitaní obyvateľstva tu...

Najčastejšie otázky k SODB 2021...

Otázky a odpovede k SODB
Link č.1 - Čím bude výnimočné sčítanie v roku 2021?
Link č.2 - Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní?

Seniori sme tu pre Vás!
Povedzme stop podvodníkom!!!

Za účelom zabezpečenia ochrany seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa pod rôznymi zámienkami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory aj počas vzniknutej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

error loading iconViac informácií nájdete tu...

Pozemkové spoločenstvo urbárskych a spoločenských lesov Andrejová,
086 37 Šarišské Čierne, IČO:36165964

Vážený vlastníci a členovia PSUaSL Andrejová

Týmto si Vás dovoľujeme informovať o tom, že Valné zhromaždenie PSUaSL Andrejová, sa z dôvodu okolností týkajúcich sa mimoriadnej situácie ohľadne šírenia vírusu COVID-19,

Ruší

a náhradný termín Valného zhromaždenia PSUaSL sa bude konať niekedy v jeseni 2020, pričom termín valného zhromaždenia Vám bude oznámený prostredníctvom pozvánok.

Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme upozorniť, že podiely z výnosu hospodárenia budú v tomto roku vyplatené až po uskutočnení sa Valného zhromaždenia PSUaSL, na ktorom je potrebné odsúhlasiť návrh na rozdelenie podielov, čo je zákonnou podmienkou pre vyplatenie podielov z hospodárenia PSUaSL. 

Výbor pozemkového spoločenstva

Obec Andrejová
zastúpená starostom obce
Mgr. Tomášom Jurečkom oznamuje,
že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Andrejová v roku 2019
bola na úrovni 14,08%.

error loading iconVýpočet vytriedenia

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bardejove 

Výzva 

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť 

Počas posledných dní Policajný zbor zaznamenal nárast tragických nehôd s účasťou chodcov. Z analýz vyplynulo, že prevažná časť tragických nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v  obci a všetky mimo priechodu pre chodcov.
            Ich obeťami bohužiaľ bývajú často chodci. Stáva sa tak najmä preto, že ich nie je vidieť, preto je dôležité používať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti na cestách (pásiky, vesty, nálepky).
            Dnes je dostupných množstvo reflexných pomôcok, ktoré Vás urobia viditeľnými za tmy, dažďa, sneženia. Či už žltý reflexný pás pripnutý na rukáve alebo rôznofarebné reflexné samolepky nalepené na podrážkach topánok, školských taškách aj kočíkoch.
             Pri prechádzaní cez cestu treba prednostne použiť priechod pre chodcov, nevstupovať na vozovku, ak prichádza rýchlejšie idúce vozilo, neprechádzať jednotlivo, ale v skupinách, taktiež nevstupovať na vozovku ak nie možné cez ňu bezpečne prejsť, neprekonávať zábradlie ani iné zábrany, bezdôvodne sa nezdržiavať a nezastavovať po vstupe na vozovku.

         

Reflexné predmety umiestnite najlepšie ku koncu rukávov, blízko ku kolenám, do úrovne pásu a v priestore čo najbližšie k stredu vozovky. Predchádzajte tomu, aby dopravná nehoda zmenila v zlomku sekundy Váš život a životy Vašich blízkych.

Andrejová z vtáčej perspektívy

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ako správne využivať SMS na tiesňové volanie 112
v prípade núdze.

Logo 112

Zasielanie SMS na číslo 112 je určené hlavne pre sluchovo postihnuté obyvateľstvo. 

Informačný leták ...

 Kontakt

Adresa:

Andrejová č.39
086 37 Šarišské Čierne
Slovensko

Telefón


+421 54 4722053
+421 905 768 621

E-mail

obecandrejova@gmail.com

IČO

00321 834

DIČ

2020622912

Ćíslo účtu-IBAN

SK30 5600 0000 0036 3314 9001 

Základné informácie

Samosprávny kraj:

Prešovský

Región:

Horný Šariš

Mikroregión:

Stredná Topľa,
Makovica

Okres:

Bardejov

Počet obyvateľov

346

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00

Utorok 8:00 - 16:00

Streda 8:00 - 16:00

Štvrtok 8:00 - 16:00

Piatok 8:00 - 16:00

 

Počasie

Počasie Andrejová - Svieti.com

 

Odkazy

Logo PSK

ogo Lekarí