Obec AndrejováHlavná stránka

Mapa stránky

Aktuality

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Dokumenty

 

Organizácie

 

V krátkosti o našej obci Andrejová

 

Život občanov je poznamenaný ich usilovnosťou skvalitniť život v rôznych oblastiach hospodárskeho a kultúrneho života. V roku 1974 bola daná do užívania kultúrno – správna budova. Obec vlastní vodovod, plyn a terajší obecný úrad vynakladá všetko svoje úsilie na výstavbu kanalizácie, čističku odpadových vôd a Domu smútku. Obchodná sieť je vyhovujúca aj pre návštevníkov obce. Andrejovský chotár s rozsiahlymi lesmi je ideálnym miestom na agroturistiku, zbieranie húb a poľovačku. Pri štátnej ceste na Šarišské Čierne sa nachádza prameň tzv. „Zimná studňa“, z ktorého návštevníci majú možnosť napiť sa čistej priezračnej vody. V obci nájdu návštevníci dobráckych ľudí, statočných a pracovitých. V roku 2005 obec oslávila svoje 650. výročie.

 

Obec Andrejová leží v západnej časti Nízkych Beskýd a v doline rovnomennej rieky Andrejovka. Jej poloha je 325 metrov stred obce, 300-670 metrov v chotári. Je krásna svojím prostredím, čistotou vôd, prekrásnymi lesmi a pastvinami. Dominuje bukový les.

Podnebie je mierne. Z plodín sa najčastejšie pestuje pšenica, zemiaky a záhradná zelenina. Zo živočíchov sa najviac darí jelenej a srnčej zveri, diviakom, líškam, vyskytuje sa ojedinele aj vlk. Patrí medzi najstaršie obce Bardejovského okresu.

Dnes obec stelesňuje to najlepšie po čom túži každý občan: príjemné prostredie, harmonická vyrovnanosť bez väčších vnútorných problémov a rozporov.

 

V roku 1974 bola daná do užívania kultúrno – správna budova. Obec vlastní vodovod, plyn a terajší obecný úrad vynakladá všetko svoje úsilie na výstavbu kanalizácie, čističku odpadových vôd a Domu smútku.

Obchodná sieť je vyhovujúca aj pre návštevníkov obce. Andrejovský chotár s rozsiahlymi lesmi je ideálnym miestom na agroturistiku, zbieranie húb a poľovačku.

Pri štátnej ceste na Šarišské Čierne sa nachádza prameň tzv. „Zimná studňa“, z ktorého návštevníci majú možnosť napiť sa čistej priezračnej vody.

V obci nájdu návštevníci dobráckych ľudí, statočných a pracovitých.

V roku 2005 obec oslávila svoje 650. výročie.Kontakt

Adresa:

Andrejová č.39
086 37 Šarišské Čierne
Slovensko

Telefón


+421 54 4722053
+421 905 768 621

E-mail

obecandrejova@gmail.com

IČO

00321 834

DIČ

2020622912

Ćíslo účtu-IBAN

SK30 5600 0000 0036 3314 9001 

Základné informácie

Samosprávny kraj:

Prešovský

Región:

Horný Šariš

Mikroregión:

Stredná Topľa,
Makovica

Okres:

Bardejov

Počet obyvateľov

346

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00

Utorok 8:00 - 16:00

Streda 8:00 - 16:00

Štvrtok 8:00 - 16:00

Piatok 8:00 - 16:00

 

Počasie

meteoblue

 

Odkazy

Logo PSK

ogo Lekarí

Logo Natur Pack