Obec AndrejováHlavná stránka

Mapa stránky

Aktuality

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Dokumenty

 

Organizácie

 

Profil verejného obstarávateľa

 

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec Andrejová verejným obstarávateľom.

Identifikačné údaje:

Verejný obstarávateľ: Obec Andrejová
Sídlo: Andrejová č. 39, 086 37 Šarišské Čierné
IČO: 00 321 834
DIČ: 2020622912
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: SK30 5600 0000 0036 3314 9001
Štatutárny zástupca: Mgr. Tomáš Jurečko, starosta obce
Telefónne číslo: +421 54 4722 053
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Jurečko
Telefónne číslo: +421 905 768 621
e-mail: obecandrejova@gmail.com

Profil

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce www.obecandrejova.eu  a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.  

Zoznam verejných obstarávani obce Andrejová

Podlimitné zakázky,
postupom podľa § 9 ods. 9 VO 

Momentálne nie je zadane žiadne obstarávanie.

Podlimitné zakázky,

Momentálne nie je zadane žiadne obstarávanie.

Nadlimitné zakázky  

Momentálne nie je zadane žiadne obstarávanie.

Zákazky s nízkou hodnotou

Popis zákazky Dokumenty Dátum zverejnenia Poznámky
Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Andrejová
03.06.2020  

 Kontakt

Adresa:

Andrejová č.39
086 37 Šarišské Čierne
Slovensko

Telefón


+421 54 4722053
+421 905 768 621

E-mail

obecandrejova@gmail.com

IČO

00321 834

DIČ

2020622912

Ćíslo účtu-IBAN

SK30 5600 0000 0036 3314 9001 

Základné informácie

Samosprávny kraj:

Prešovský

Región:

Horný Šariš

Mikroregión:

Stredná Topľa,
Makovica

Okres:

Bardejov

Počet obyvateľov

346

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00

Utorok 8:00 - 16:00

Streda 8:00 - 16:00

Štvrtok 8:00 - 16:00

Piatok 8:00 - 16:00

 

Počasie

meteoblue

 

Odkazy

Logo PSK

ogo Lekarí

Logo Natur Pack