Obec AndrejováHlavná stránka

Mapa stránky

Aktuality

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Dokumenty

 

Organizácie

 

História obce Andrejová

Dejiny našej obce môžeme rozčleniť na viacero časti.

Dejiny obce od prvej písomnej zmienky po súčasnosť

 • Prvýkrát sa obec Andrejová písomne spomína v r.1355.
 • Bola súčasťou panstva Smilno, kde boli zemepáni Tekulovci.
 • V 14 – 15 storočí sa názov dediny uvádza najmä v maďarskom jazyku ako Endrevagasa či Andras Vagás (Andrejová Poruba).
 • Podľa názvu je zrejmé, že sídlo založili osadníci so šoltýsom Andrejom, užívajúci zákupné roľnícke právo.
 • Od roku 1812 bola obec zasahovaná rôznymi chorobami, z ktorých sa v pamäti zachovala najmä cholera, ktorá vyľudnila značnú časť obyvateľstva.
 • Od roku 1870 je evidované vysťahovalectvo do USA a Kanady, kde niekedy odchádzali celé rodiny za lepším životom a prácou.
 • K dnešnému dňu má obec Andrejová cca 310 obyvateľov
  Časť obyvateľstva tvoria Rómovia.
 • Prevláda najmä gréckokatolícke náboženstvo.
 • Obec ma perspektívu v budúcnosti napredovať, či už v kultúrnom alebo hospodárskom smere.

Dejiny obce medzi rokmi 1914 – 1945

 • V prvej svetovej vojne bola dedina obkľúčená 6 týždňov ruským a rakúsko-uhorským vojskom
 • Hlavný front prechádzal cez Andrejovú a Šarišské Čierne
 • Po mobilizácií v roku 1914 do vojny narukovalo 37 mužských obyvateľov z obce
 • Počas druhej svetovej vojny boli v dedine delostrelci slovenskej armády
 • V tom čase boli naše lesy zaplnené sovietskymi partizánmi
 • 19. januára roku 1945 prišli do dediny vojská 1. Československého armádneho zboru Ľudvíka Svobodu a za nimi vojská Červenej armády
 • Privítanie našich aj sovietskych vojakov bolo veľmi srdečné, lebo prichádzala dlho očakávaná ,,sloboda´´

Dejiny obce po roku 1945

 • Po oslobodení ČSR v roku 1945 dedinka Andrejová začala žiť spokojnejšie s nádejou na lepšiu budúcnosť
 • 17. decembra 1949 bola obec napojená na elektrickú sieť
 • Obec Andrejová má od roku 1950 pravidelné autobusové spojenie s okresným mestom – Bardejovom a v roku 1951 bol nainštalovaný miestny rozhlas.
 • Prelomovým rokom života občanov bol rok 1950, kedy vzniklo poľnohospodárske družstvo
 • 12.januára 1974 bola daná do užívania obce Andrejovej miestny kultúrny dom

Najväčšie krízy v obci Andrejová

 •  17. a 18. storočí obec postihla cholera
 • V 19. a 20. stor. to boli to hlavne veľké požiare, ktoré obec často postihovali – zhorelo nespočetné množstvo domov
 • Vtedy boli všetky domy postavené z dreva so strechami zo slamy čiže hasenie takého požiaru bolo dosť neefektívne
 • Obec Andrejovú neobišli ani prírodné katastrofy- medzi ne patria najmä záplavy a zosuvy pôd

Historicko – kultúrna charakteristika obce

Škola a učitelia

Prvá cirkevná škola bola vybudovaná ešte v roku 1600.
V 20. storočí tu učili známi učitelia ako Vasiľ Čisarík, Nikolaj Stavrovský, Mikolaj Kačmár či manželia Fedorovci.
Roku 1986 bola pre nízky počet detí materská škola zrušená.
V súčasnosti v obci nie je základná škola ani materská škola.

Cirkevný život

V obci Andrejová pôsobili gréckokatolícki aj pravoslávni farári.
Murovaný kostol v poradí tretí stojí dodnes na kopci zvanom ,, Lipivka´´
a bol postavený v roku 1889.
Od roku 1752 až dodnes sa v dedine vystriedalo 31 gréckokatolíckych farárov, najdlhšie tu bol Anton Košč a súčasným farárom je Stanislav Jalčák.
Na pamiatku za zosnulými ktorých postihla cholera bola postavená drevená kaplnka, ktorú po vojne vystriedala už murovaná. Bola postavená v roku 1923.

Rusínska národnosť

Z 259 nerómskych obyvateľov sa k rusínskemu materskému jazyku hlásilo 119 Andrejovčanov.
Rusíni sú najzápadnejšia vetva východných Slovanov žijúca na severovýchodnom Slovenska, nikdy nemali svoj vlastný štát.

Zvyky, sviatky a tradície v obci

Zachovala sa väčšina sviatkov a tradícií majú taký istý priebeh ako v minulosti až na malé nepatrné zmeny

Kultúra a šport

V minulosti bola Andrejová športovo aktívna, hrali sa turnaje v stolnom tenise, futbale, volejbale a šachu. Súčasný stav v oblasti kultúry a športu je kritický no pracuje sa na obnovení týchto aktivít

Andrejovskí Rómovia

Rómovia tu žili od 18. stor. pri nižnom konci dediny. Mali postavené 4 drevené chyžky, v ktorých roku 1931 žilo 8 rodín s 31 obyvateľmi. Dnes bývajú Rómovia v piatich murovaných domoch, kde majú zavedenú elektrinu a plynKontakt

Adresa:

Andrejová č.39
086 37 Šarišské Čierne
Slovensko

Telefón


+421 54 4722053
+421 905 768 621

E-mail

obecandrejova@gmail.com

IČO

00321 834

DIČ

2020622912

Ćíslo účtu-IBAN

SK30 5600 0000 0036 3314 9001 

Základné informácie

Samosprávny kraj:

Prešovský

Región:

Horný Šariš

Mikroregión:

Stredná Topľa,
Makovica

Okres:

Bardejov

Počet obyvateľov

346

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00

Utorok 8:00 - 16:00

Streda 8:00 - 16:00

Štvrtok 8:00 - 16:00

Piatok 8:00 - 16:00

 

Počasie

meteoblue

 

Odkazy

Logo PSK

ogo Lekarí

Logo Natur Pack